Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık

Kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden üretim yapmak Polonez'in en önemli misyonudur. Bu misyon doğrultusunda kurulduğumuz günden bu yana İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre Koruma ve Yolsuzlukla Mücadele başlıkları altında toplanan 10 temel kriteri prensip olarak benimsemiş bir kurum olmaktan gururluyuz. Bu sözleşmeyi imzalayarak uluslararası arenada bu ilkelere uymaya devam edeceğimiz sözünü verdik. Bu sözü tuttuğumuzu hatta yeni uygulamalarla sürekli olarak geliştireceğimizi, her yıl hazırlayacağımız Communication on Progress (COP) raporuyla kamuoyuyla da paylaşacağız.

Global Compact'a Ait 10 Küresel İlke:

İnsan Hakları

İlke 1. İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2. İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları

İlke 3. İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4. Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5. Her tülü çocuk işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 6. İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre

İlke 7. İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8. Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilmeli.

İlke 9. Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzluklarla Mücadele

İlke 10. İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Sağlıklı Yaşamın İpuçları
Polonez Yaşam'da!